הדף היומי מסכת תמורה דף ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מהו לאו הניתק לעשה?

מנין שאסור לקלל את חבירו?
ומתי שורפים את הנותר מקרבן הפסח?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף ד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים