הדף היומי מסכת ערכין דף ל

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מהו עונשו של הסוחר בפירות שביעית?

מהם "רבות בשנים" ו"מעט בשנים"?
ומדוע מוטב לאדם למכור את בתו לאמה, מאשר ללוות ברבית?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת ערכין דף ל

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים