הדף היומי מסכת ערכין דף לא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד יתכן תאומים, האחד נעשה בר מצוה חודש לפני אחיו?

כיצד נהג בייתוס בן זונין?
וכמה היא שנה תמימה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת ערכין דף לא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים