הדף היומי מסכת ערכין דף כט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע ציוה רב יהודה להשליך ארבעה זוזים לנהר?

כיצד יתכן שמכירת העבד מוציאה אותו לחירות?
והאם יש מצוה להקדיש בכור?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת ערכין דף כט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים