הדף היומי מסכת ערכין דף כח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מנין שעל האדם לחוס על נכסיו?

מי תיקן שאין לבזבז יותר מחומש?
והאם יובל מתחיל בראש השנה או ביום הכיפורים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת ערכין דף כח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים