הדף היומי מסכת ערכין דף כד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מתי ממתינים את הפרה לאיטליז?

מה ההבדל בין סלע לפונדיון?
והאם צמד חמורים הוא נכס או כלי אומנות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת ערכין דף כד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים