הדף היומי מסכת ערכין דף כג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע הפסיד רב הונא ממון רב מחמת כהונתו?

כיצד ניתן לעשות קנוניה על כסף הכתובה?
ואלו חפצים אין ממשכנים לעולם?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת ערכין דף כג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים