הדף היומי מסכת ערכין דף כא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע הכרזת היתומים תלויה בשעות עבודתם של הפועלים?

באלו דברים "כופים אותו עד שיאמר רוצה אני"?
ועל מה ממשכנים את האדם?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת ערכין דף כא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים