הדף היומי מסכת ערכין דף יח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם שנה נמדדת מיום ליום, או מעת לעת?

כיצד יתכן אדם שיש לו ספינה גדולה, ואינו נחשב עשיר? ואם אמר "ערכי עלי" ועברה שנה, כמה נותן?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת ערכין דף יח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים