הדף היומי מסכת ערכין דף טז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע אסור לספר דברים טובים על חברו?

על מה מכפרת הקטורת?
ומה הם הייסורים הקטנים ביותר?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת ערכין דף טז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים