הדף היומי מסכת ערכין דף טו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזו מתנה קיבל הים מהקב"ה?

כיצד יתכן שהאומר בפיו חמור ממי שעשה מעשה?
ומה תקנתו של בעל לשון הרע?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת ערכין דף טו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים