הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם ניתן לבטל יין נסך?

האם שאור מחמיץ בכל שהוא?
וכיצד יכולה חטה בודדת להציל גורן שלם?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף עג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים