הדף היומי מסכת עבודה זרה דף סב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איך ייתכן איסור יין נסך בחיטים נקיות וטריות?

מדוע בישיבתו של רבי ינאי היו לווים דוקא מעניים?
ואיזו חרב טעונה קבורה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף סב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים