הדף היומי מסכת עבודה זרה דף מח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע הריצו את רב ששת ברחוב?

מהי אשירה?
ואיזה מאכל מטמא באוהל?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף מח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים