הדף היומי מסכת עבודה זרה דף מה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מנין שצריך לכנות שם גנאי לעבודה זרה?

איזו מצוה קודמת לביעור עבודה זרה?
וכיצד יתכן עבודה זרה שמותרת בהנאה, ותכשיטיה אסורים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף מה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים