הדף היומי מסכת עבודה זרה דף לא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה משקה מותר רק לאדם בריא?

לאלו שרצים יש ארס?
ומדוע הסכים רב פפא לשתות רק בפתח החנות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף לא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים