הדף היומי מסכת עבודה זרה דף כד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

למי נולדה פרה אדומה?

מתי נאמרה שירה על ידי פרות גועות?
ומי עתידים להתגייר לעתיד לבוא?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף כד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים