הדף היומי מסכת עבודה זרה דף ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי היא החיה הרביעית בחזון דניאל?

מי יעיד לטובת ישראל לעתיד לבוא?
ומה יבקשו אומות העולם?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף ב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים