הדף היומי מסכת חולין דף קיא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה היו מכינים בבית רבה בר נחמן לכבוד שבת?

האם מברכים על פירות שבתוך הסעודה?
וכיצד מכשירים כבד?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קיא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים