הדף היומי מסכת חולין דף קה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כמה זמן יש להמתין בין בשרי וחלבי?

כיצד ניצלו נכסיו של רב אסי?
וכיצד ניצלו האמוראים מידי המכשפה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים