הדף היומי מסכת חולין דף עב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה סוד ידוע רק לאנשי פומבדיתא?

כיצד שחיטה מועילה לבהמה טריפה?
ומיהו אביהן של המטליות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף עב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים