הדף היומי מסכת חולין דף סט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

יונה שנמצאה בבהמה, מה הדין?

עגל שנולד באמצע השחיטה, מה דינו?
וכיצד יתכן בהמה שרק שליש ממנה בכור?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף סט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים