הדף היומי מסכת חולין דף סח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד יתכן שמותר לאכול בהמה ללא שחיטה?

מי ביקש את אפרם של רב ושמואל?
ומה הקשר בין מעשר שני לטריפה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף סח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים