הדף היומי מסכת חולין דף סב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

היכן נהגו לאכול זרזיר?

האם סנונית לבנה כשרה?
ואיזה עוף נוהג לשרוט?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף סב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים