הדף היומי מסכת חולין דף מ

לא מצליח לצפות? לחץ כאן
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

השוחט לשם המלאך מיכאל, מה דין השחיטה?

באיזה אופן אדם אוסר דבר שאינו שלו?
וכיצד יתכן שיתחייב אדם בשלושה חטאות בגלל שהקריב חטאת אחת?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף מ

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אאולי גם יעניין אותך