הדף היומי מסכת חולין דף מח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

אלו "צמחים" הם בעלי חיים?

מה ראו רבי אמי ורבי אסי בשוק של טבריה?
ולשם מה נצרך דווקא סכין קהה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף מח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים