הדף היומי מסכת חולין דף כ

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם שחיטת עוף היא מדאורייתא?

מה הקשר בין 'שחיטת חלדה' לחולדה? ואיזו מצוות הבדלה איננה קשורה לשבת וחג?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף כ

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים