הדף היומי מסכת הוריות דף ג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה שגוי במילים: "קהל יהודי ארצות הברית"?

איזה קרבן חייב בו רק היושב בביתו, ולא ההולך למדינת הים? ומדוע כינס רבי אשי עשרה טבחים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת הוריות דף ג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים