הדף היומי מסכת בכורות דף נד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

לאיזה מרחק צופה הרועה?

איזו הלכה תלויה במרחק ראיית הרועה?
והאם אפשר לעשר מבקר על צאן?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת בכורות דף נד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים