הדף היומי מסכת בכורות דף מ

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד יתכן אמה שהיא יותר ארוכה מאמה?

האם יבלת נחשבת מום?
ומה דינו של גדי שאוזניו כפולות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת בכורות דף מ

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים