הדף היומי מסכת בכורות דף מט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הפודה את בכורו לפני גיל חודש, מה הדין?

אב ובנו ושניהם בכורות, את מי פודים תחילה?
ומהו מנה צורי?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת בכורות דף מט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים