הדף היומי מסכת בכורות דף מח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם אפשר לגבות הלוואה מהערב תחילה?

מתי חל שעבוד על הנכסים?
ומה הדין כשיש שני אנשים בעלי אותו שם?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת בכורות דף מח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים