הדף היומי מסכת בכורות דף מז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד יתכן שלאמא אחת יהיו שני בכורות?

מדוע אין פודים בכור לוי?
וכיצד יתכן אדם שיש לו עשרות בנים ובנות, אך עדיין לא קיים פריה ורביה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת בכורות דף מז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים