הדף היומי מסכת בכורות דף מו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה נדר אי אפשר להתירו?

מהו החלק החשוב ביותר בפני האדם?
ומדוע פיטר רב אחא את מלמד התינוקות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת בכורות דף מו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים