הדף היומי מסכת בכורות דף מג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם כהן שראשו דומה לפטיש, כשר לעבודה?

איזו 'קרחת' נחשבת מום?
וראשו של מי דומה ללפת?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת בכורות דף מג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים