הדף היומי מסכת בכורות דף מא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה ההבדל בין סוגי השחין?

איזו מחלה אינה עוזבת את האדם עד יום מותו?
ומה נראה עמוק יותר – צבע בהיר או כהה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת בכורות דף מא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים