הדף היומי מסכת בכורות דף כ

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

למי מהתנאים נאמר 'טעית'?

האם פרה זקוקה ללדת כדי שיהיה לה חלב?
ואיזו בהמה העמידה שלושה דורות בתוך שנה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת בכורות דף כ

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים