הדף היומי מסכת בכורות דף ו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מנין שמותר לשתות חלב?

מדוע פרש שמעון העמסוני מדרשותיו?
ומנין שיש לירא מתלמידי חכמים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת בכורות דף ו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים