הדף היומי מסכת בבא קמא דף נ

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף נ - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף נ

עמוד א

 א. בור הנמצא תחת רשות אחד, ופתחו ברשות אחרת, הולכים אחר פתחו, שפתח הבור הוא התקלה.

ב. לרבי ישמעאל, בור ברשות הרבים הוא הבור האמור בתורה, שנאמר 'כי יפתח וכי יכרה', שעל עסקי פתיחה וכריה באה לו. ולרבי עקיבא בור בור ברשותו הוא האמור בתורה, וכשהפקיר רשותו ולא בורו, שנאמר 'בעל הבור'.

ונחלקו אמוראים בשיטתם: לרבה, הכל מודים בבור ברשות הרבים שחייב, ונחלקו בבור ברשותו, לרבי עקיבא חייב ולרבי ישמעאל פטור. ולרב יוסף הכל מודים בבור ברשותו שחייב, ונחלקו בבור ברשות הרבים, לרבי ישמעאל חייב ולרבי עקיבא פטור.

ג. החופר בור ברשות הרבים, ופתחו לרשותו, ולא הפקיר את רשותו, פטור. ואע"פ שאינו רשאי לעשות חלל תחת רשות הרבים.

ד. החופר בור ברשותו, והרויחו לרשות הרבים, חייב. ואם חפרו לאושין (לבנות יסוד לחומת ביתו על פני רוחב הבית), שדרך לעשות כן פטור. ולרבי יוסי ב"ר יהודה חייב עד שיעשה מחיצה עשרה או שירחיק ממקום דריסת רגלי אדם ובהמה ארבעה טפחים.

ה. החופר בור, ומסרו לבני עירו שישתו ממי הגשמים, פטור. וכן היה מנהגו של נחוניא חופר בורות שיחין ומערות. מעשה בבתו שנפלה לבור גדול, וזקן אחד שהנהיג איל (אברהם ואילו של יצחק) הצילָהּ, כי דבר שאותו צדיק מצטער בו לא נכשל בו זרעו. ואע"פ כן מת בנו בצמא, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערה.

ו. האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יותרו חייו.

עמוד ב

א. למה נאמר ארך אפים ולא ארך אף, שמאריך לצדיקים מלשלם שכר טוב לאלתר, ולרשעים שלא ליפרע מהם לאלתר.

ב. לא יסקל אדם מרשותו לרשות הרבים, מעשה באחד שעשה כן, ואמר לו חסיד אחד מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך, ולגלג עליו, לימים נצרך למכור שדהו, ונכשל ברשות הרבים באותם אבנים, והודה לאותו חסיד.

ג. החופר בור (עגול) ברשות הרבים, או שיח (ארוך וקצר) ומערה (מרובעת ומכוסה בקירוי) חריצין (מרובע בלא קירוי) ונעיצין (קצר למטה ורחב למעלה) שיש בו עשרה טפחים, ונפל שמה שור או חמור ומת, חייב. היו פחותים מעשרה, אם מת פטור ואם הוזק חייב, שאין בו הבל למיתה רק לנזקין.

ד. לשמואל חייבה תורה בבור להבלו ולחבטו, ולפיכך אם עשה גובה ברשות הרבים חייב, אע"פ שאין בה הבל. לרב חייבה תורה על הבלו, ולא על חבטו, כי 'קרקע עולם הזיקתו'. ולפיכך אם עשה גובה, פטור.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים