הדף היומי מסכת בבא קמא דף נט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף נט - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף נט

עמוד א

א. בהמה שאכלה שחת (חזיז), לרבי יוסי הגלילי רואים את הנותר לפי מה שתעלה כל ערוגה בימי הקציר, ומשלם. וכן פירש אביי שיטת רבי ישמעאל, ש'מיטב שדהו' שאמרה תורה הוא שישלם לפי מה שתהיה שויה בשעת הקציר. ולחכמים שמין את הקרקע (בששים) כמה היתה יפה עם השחת, וכמה היא יפה עכשיו.

ב. בהמה שאכלה ענבים שאינם מבושלים, לחכמים שמין את הקרקע (בשישים) כמה היתה יפה קודם שאכלה, וכמה היא יפה עכשיו. לרבי יהושע ור"ש בן יהודה, אם אכלה לולבי גפנים או ייחורי תאנים (שעדיין לא פרחו), שמין כמה היתה יפה וכמה היא יפה. ואם אכלה סמדר (מיד לאחר שפרחו) או בוסר או פגים (כפול הלבן), רואים כאילו הם ענבים העומדות ליבצר. י"א שמנכה מן התשלומין מה שיכחישו הענבים בגפנים אם יעמדו שם עד הבציר, וי"א שאינו מנכה.

ג. המכה את האשה ויצאו ילדיה, משלם דמי וולדות לבעל. י"א שמנכה ממנו מה שהיה צריך להוסיף מזונות לאשתו בימי עיבורה. וי"א שמנכה לו גם מה שהיה עתיד ליתן בשכר המילדת. וי"א שאינו מנכה דמי מילדת, שיכול לומר אשתי אינה צריכה מילדת.

להלכה: הקוצץ דקל ארמי, שמין אותו בשישים. והקוצץ דקל פרסי שהוא חשוב, שמין אותו בפני עצמו.

עמוד ב

א. לרבי שמעון אם אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמורים, שנאמר 'ובער בשדה אחר', ללמד שאם הם צריכים לשדה שמין אותם אגב השדה, אבל לא כשהם גמורים. ופסק רב להלכה כרבי שמעון.

ב. בעל שכתב לאחד שדה המיוחדת לכתובת אשתו, ולא חתמה לו האשה. ולאחר מכן כתב לשני וחתמה לו, לרבי מאיר אבדה כתובתה, ואין יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי, שהרי לראשון לא חתמה. ולרבי יהודה יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי. מעשה ודן רב כרבי מאיר.

ג. המגדיש בתוך שדה חבירו שלא ברשות, ואכלתן בהמתו של בעל השדה, פטור. ואם הוזקה בהן, בעל הגדיש חייב. ואם הגדיש ברשות, לחכמים בעל השדה חייב, ולרבי אינו חייב עד שיקבל עליו לשמור. ואם הוא שומר הגרנות, חייב גם אם לא קיבל עליו לשמור.

ד. השולח גחלת ביד חרש שוטה וקטן, וליבה, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים. ואם מסר לו שלהבת, לריש לקיש חייב כי מעשיו גרמו לו, ולרבי יוחנן אינו חייב עד שימסור לו קוצים, עצים דקים, ונר.

ה. שלח אש ביד פקח, הפקח חייב. אחד שהביא את האור ואחד הביא את העצים, האחרון חייב. בא אחר וליבה, המלבה חייב. ואם ליבתה הרוח, כולם פטורין.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים