הדף היומי מסכת בבא קמא דף נח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף נח - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף נח

עמוד א

א. נפלה לגינה באונס, כגון שהוחלקה במימי רגליה, ואכלה, משלמת מה שנהנית. ואם דחפתה חברתה, י"א שהוא אונס ומשלמת מה שנהנית, וי"א שמשלמת מה שהזיקה, שהוא פושע, שהיה לו להעבירן כל אחת בפני עצמה.

ב. י"א שכל זה בערוגה שנפלה עליה, אבל אם אכלה מערוגה אחרת משלמת מה שהזיקה. וי"א שגם בערוגה אחרת משלמת מה שנהנית, עד שתצא לדעת. ואם יצתה לדעת וחזרה, אפילו שלא לדעת, משלמת מה שהזיקה, שהיה לו לשומרה שלא תרוץ לשם, מאחר שהיא למודה לאכול שם.

ג. וכן אם נפלה באונס ונחבטה, משלמת מה שנהנית, ומה שאמרו 'מבריח ארי מנכסי חבירו' פטור, היינו מדעתו, ולא היה לו הפסד, אבל כאן שלא היה מדעתו, וגם יש לו הפסד, חייב.

ד. ירדה לגינה כדרכה והזיקה, משלמת מה שהזיקה. ואם הזיקה במי לידה, לסובר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, משלמת מה שהזיקה. ולסובר שהוא פטור, נסתפקו בגמרא שמא חשוב סופו בפשיעה, שהיה לו לשמור אותה כשנתקרבה ללדת. ולא נפשט.

 

עמוד ב

א. כיצד משלמת מה שהזיקה? שמין בית סאה באותה שדה, כמה היתה יפה וכמה היא יפה. ואין שמין בית סאה בפני עצמו, שהוא נמכר ביוקר וקרחת ערוגה של קב או קביים חשוב בו, אלא שמין כמה שוים ששים סאים, ורואין כמה דמים מגיעים לבית סאה, וחוזרין ושמין כמה נפחתו דמיו בשביל קרחת ערוגה זו. וי"א ששמין בששים תרקבים שהם שלשים סאים. וי"א ששמין מה שאכלה בששים שיעורים כמותו.

ב. אין שמין קב בפני עצמו, מפני שמשביח ניזק. ולא קב בבית כור, שאין קרחתו ניכרת ויפסיד הניזק, אלא בששים.

ג. י"א שאין שמין בששים אלא בנזקי ממונו ולא בנזקי גופו. וי"א שגם בנזקי גופו שמין בששים.

ד. בהמה שקטמה נטיעה, גוזרי גזירות שבירושלים אומרים שאם היא בת שנתה משלם שתי כסף, ואם היא בת שתי שנים משלם ארבעה כסף.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים