הדף היומי מסכת בבא קמא דף נו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף נו - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף נו

עמוד א

א. הפורץ גדר בפני בהמת חבירו, אם היה הכותל בריא חייב לשלם על הכותל, ואם היה רעוע פטור בדיני אדם, שהרי עומד  ליסתר ולא הפסידו, וחייב בדיני שמים.

ב. הכופף את קמתו של חבירו בפני הדליקה, אם משכפפה הגיע בה הדליקה ברוח מצויה, חייב בדיני אדם. ואם הגיע ברוח שאינה מצויה, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים. וכן אם כיסה את הקמה בסדינים כשראה דליקה אצלה, ועשאה טמון כדי שיפטר המבעיר משום טמון, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים.

ג. השוכר עדי שקר להוציא ממון מחבירו לעצמו, חייב להחזיר הממון שהוציא. ואם שכרם להוציא מנה מראובן לשמעון, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים.

ד. היודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים. אם שנים הם חייבים מן התורה, שנאמר 'אם לא יגיד ונשא עוונו'. וגם אם אחד הוא חייב, שאם היה מעיד היה מתחייב שבועה, ושמא היה משלם כדי שלא לישבע לשקר.

ה. העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת, והנותן סם המות בפני בהמת חבירו, והשולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן, והמבעית את חבירו ולא עשה מעשה בגופו, ומי שנשברה כדו ברשות הרבים ולא סלקה ונפלה גמלו ולא העמידה (לשיטת חכמים), פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים.

ו. הנועל בפני הבהמה בכותל בריא, ונפרצה בלילה או שפרצוה לסטים, או שחתרה ויצאה והזיקה, פטור. ואם היה הכותל רעוע, אם נפל מאליו חייב. ואם חתרה, תחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא, שי"א שהוא חייב וי"א שהוא פטור. ואם הניחה בחמה, אפילו אם היה הכותל בריא וסתרה את הכותל, או שחתרה, חייב, ואינו נחשב 'סופו באונס', כי כל תחבולה שיש ביכלתה לעשות תעשה כדי ליפטר מצערה.

עמוד ב

א. הוציאוה לסטים והזיקה, לסטים חייבין. י"א שגם אם לא הוציאוה בידים, אלא שעמדו בפניה לכל צד שלא תלך אנה ואנה אלא לקמה לאכול. וי"א שאינו חייב אלא אם משכוה, או שהכישוה במקל שהיא כמשיכה.

ב. וכן המעמיד בהמת חברו על קמת חבירו, חייב. י"א שאפילו אם עמד בפניה שלא תלך אלא לקמה, וי"א שאינו חייב אלא אם משכה או שהכישה במקל.

ג. מסר את הבהמה לחרש שוטה וקטן ויצאה והזיקה, חייב. מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו. ואם מסרה הרועה לשומר אחר, י"א שהרועה פטור והשני חייב, וי"א שהרועה חייב. ואם מסרה לתלמידו, לדברי הכל הרועה פטור, שדרכו למסור אותה לתלמידו.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים