הדף היומי מסכת בבא קמא דף נה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף נה - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף נה

עמוד א

א. מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות האחרונות נאמר בהם טוב? הואיל וסופן להשתבר, וחס ושלום פסקה טובה מישראל.

ב. הרואה טי"ת בחלומו סימן יפה לו, הואיל ופתח בו הכתוב לטובה תחילה, שמ'בראשית' עד 'וירא אלה'ים את האור כי טוב' לא נאמר אות טי"ת.

ג. הרואה תיבת 'הספד' בחלומו, חסו עליו מן השמים ופדאוהו.

ד. תרנגול טווס ופסיוני, אע"פ שהם גדלים יחד, הם כלאים זה בזה. וכן אווז ואווז הבר, כלאים זה בזה. י"א משום שזה ביציו מבחוץ וזה מבפנים, וי"א שזה טוען ביצה אחת וזה כמה ביצים.

ה. גמל פרסי וערבי אינם כלאים זה בזה, אע"פ שצווארו של זה עב ושל זה דק.

ו. המרביע שני מינים שבים לוקה, שלמדים גזירה שוה 'למינהו למינהו' מיבשה.

ז. הקושר קרון לעז ולדג, זה צף על המים וזה מושך עמו על שפת הים, נסתפקו בגמרא אם הדבר אסור או לא.

ח. חיבר חטה ושעורה בידו, וזרע חטה בארץ ושעורה בחוצה לארץ, פטור. שחוצה לארץ אינו מקום חיוב.

הדרן עלך שור שנגח  את הפרה למסקנא

♦ ∴ ♦ ∴ ♦

פרק הכונס למסקנא

א. הכונס צאן לדיר, ונעל בפניה כראוי, והיא דלת שיכולה לעמוד בדלת מצויה, ויצתה והזיקה בשן או ברגל, פטור. כי גם הסובר שקרן מועד צריך שמירה מעולה, מודה בשן ורגל שהתורה מיעטה בשמירתם, שנאמר 'ושלח' 'ובער' עד שיעשה בפשיעה כעין ושלח או ובער. ואם הדלת אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, חייב. (שאר דיני המשנה, יתבארו בס"ד במקומם בגמרא).

ב. וכן בור ואש די להם בשמירה פחותה, שנאמר בחופר 'וכסהו' (ואין צריך לטממה בעפר), ובאש נאמר 'המבעיר' עד שיעשה בפשיעה כעין מבעיר.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים