הדף היומי מסכת בבא קמא דף מט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף מט - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף מט

 עמוד א

 א. שור שהתכוין לחבירו והכה את האשה, או שהיה מתכוין לאשה עצמה, ויצאו ילדיה, פטור מדמי ולדות. ואם נגח את השפחה ויצאו ילדיה, משלם דמי ולדות, שהיא כחמורה מעוברת, שנאמר 'שבו לכם פה עִם החמור', ודרשו חכמים 'עַם הדומה לחמור'.

ב. אדם שהתכוין לחבירו והכה את האשה ויצאו ילדיה, לתנא קמא משלם דמי ולדות, ושבח ולדות (שהאשה משובחת מחמת הריונה) ושניהם לבעל, והיאך משלם? שמין כמה היתה האשה יפה עד שלא ילדה, וכמה היא יפה משילדה, ונותן לבעל.

ולרבי שמעון בן גמליאל, אם היתה מבכרת, דמיה פחותין קודם לידה מלאחר לידה, שהיא מסוכנת. ולפיכך לא שייך תשלומין של שבח ולדות, אלא שמין את הוולדות לבדם כמה שוויָם, ונותן לבעל. ואם אינה מבכרת, שמין את הוולדות ונותן לבעל דמי ולדות. ושבח ולדות, חולקים בין הבעל ובין האשה.

ג. אינו חייב עד שיכנה כנגד בית ההריון, או במקום שיש שם חמימות לוולד, אבל אם הכה אותה ביד או ברגל, פטור.

ד. המכה לאשה שאין לה בעל ויצאו ילדיה, נותן דמי ולדות ליורשיו.

ה. המכה לשפחה משוחררת או לגיורת הנשואה לגר, ויצאו ילדיה, ולאחר מכן מת בעלה ואין לו יורשים, זכה המכה מן ההפקר. ואם הכה אותה לאחר שכבר מת בעלה, י"א שמשלם לאשה. וי"א שהוא פטור, שלא זיכתה תורה דמי ולדות אלא לבעל, ומאחר שאין לה בעל פטור. ולרבן שמעון בן גמליאל, נותן שבח ולדות לאשה, שהרי גם בחייו יש לה חלק בהם, אבל דמי ולדות שאין לה חלק בהם בחיי בעלה [ולחכמים גם שבח ולדות], אין לה בה כלום לאחר מיתה.

 עמוד ב

 א. גר שמת, והחזיק ישראל בשטרותיו ששיעבד לו ישראל אחר קרקעות, לא זכה בקרקעות, שהרי שלא החזיק בהם. ונסתפקו בגמרא אם קנה את הנייר לצור על פי צלוחיתו, או לא.

ב. משכונו של ישראל ביד גר, ומת הגר, ובא ישראל אחר והחזיק בו, מוציאין אותו מידו, ששעבודו של גר פקע לאחר מיתה, וזכה בה הלוה.

ג. משכונו של גר ביד ישראל, ומת הגר, קנה המלוה במשכון כנגד מעותיו. ואם היה המשכון בחצירו של מלוה בשעת מיתת הגר, זכה גם בשאר, שחצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו גם אם אינו בעיר. ואם לא היתה בחצירו, כל הקודם זכה בו.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים