הדף היומי מסכת בבא קמא דף מז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף מז - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף מז

עמוד א

 א. פרה מעוברת שהזיקה, והיא תמה, גובים מולדה, שגופה היא. אבל תרנגולת שהזיקה, אין גובים מביצתה, שאינה אלא 'פירשא בעלמא'.

ב. שור שנגח פרה מעוברת, ומתה הפרה והפילה את וולדה, אין שמין כל אחד בפני עצמו, אלא שמין פרה מעוברת כמה היתה יפה תחילה, וכמה היא שוה עכשיו לאחר מיתתה.

וכן הקוטע יד עבדו של חבירו, אין שמין את היד בפני עצמה לומר כמה אדם רוצה ליטול לקטוע יד עבד כזה, אלא שמין עבד זה כמה הוא שוה עכשיו וכמה היה שוה תחלה.

וכן המזיק שדה של חבירו, שקצץ נטיעותיו או אכל ערוגה אחת, אין שמין אותה לבדה, אלא שמין בית סאה באותה שדה, כמה היתה יפה תחלה ומה פחתו דמיה בשביל ערוגה זו.

ג. אם היתה הפרה של אחד, והוולד של אחר, נותנים מה שהיתה יפה מפני שומנה לבעל הפרה. ומה שהיתה יפה מחמת נפח, י"א שנותנים אותו לבעל פרה. וי"א שחולקים, וכן הלכה.

 עמוד ב

 א. הקדר שהכניס את קדרותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ושברה אותם בהמתו של בעל הבית, פטור. ואם הוזקה בהן, בעל הקדרות חייב. וכן מי שהכניס פירות לחצר בעל הבית שלא ברשות, ואכלתן בהמתו של בעל הבית, פטור. ואם הוזקה בהן (שהוחלקה  בהם), בעל הפירות חייב. וכן מי שהכניס את שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ונגחו שורו של בעל הבית, או שנשכו כלבו, פטור. נגח הוא את שורו של בעל הבית, או שנפל לבורו והבאיש מימיו, חייב. ואם היה אביו או בנו לתוכו והרגו, משלם כופר.

ב. ואם הכניס את הקדירות או את הפירות או את השור לחצר בעל הבית ברשות, והוזקו על ידי בהמתו של בעל החצר, לחכמים בעל חצר חייב, שמן הסתם קיבל על עצמו לשמרו. ולרבי פטור, עד שיקבל עליו לשמור. ואם הזיקו לבהמתו של בעל חצר, לרבי המכניס פטור, ולחכמים י"א שהוא חייב, שגם המכניס קיבל על עצמו לשמור שלא יזיק לבעל הבית. וי"א שהוא פטור.

ג. הכניס את פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ואכלתם בהמתו של בעל הבית, והוזקה, לרב בעל הפירות פטור שהיה לה שלא תאכל. אבל אם הכניס את שורו לחצר בעל הבית ברשות, ואכל השור חטים של בעל הבית והתריז ומת, בעל הבית חייב, שהבעל הבית קיבל עליו לשמור גם אם השור חנק את עצמו.

ד. הנותן סם המות לפני בהמת חבירו, פטור מדיני אדם אפילו אם היה ראוי לאכילה כגון 'אפרזתא', וחייב בדיני שמים גם אם לא היה ראוי לאכילה.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים