הדף היומי מסכת בבא קמא דף מו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף מו - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף מו

עמוד א

 א. שור (תם) שנגח את הפרה, ונמצא עוברה מת בצדה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה ולא מת מחמת הנגיחה, אם משנגחה ילדה ומחמת הנגיחה הפילתו, משלם לפרה חצי נזק. ולוולד, לסומכוס משלם רביע, כי ספק ממון חולקים. ולחכמים פטור לגמרי. ואפילו אם הניזק אומר ברי שמחמת נגיחה הפילה, והמזיק אומר שמא, כלל גדול הוא בדין ש"המוציא מחבירו עליו הראיה".

ב. דין המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן:

אם הלוקח רגיל לקנות שוורים לחרישה, המקח בטל. ואם הוא רגיל לקנות לשחיטה, המקח קיים. 

ואם הוא רגיל לקנות לשניהם: אם שור העומד לחרישה שוה יותר, ונתן דמי שור העומד לחרישה, המקח בטל. ואם נתן דמי שור העומד לשחיטה, המקח קיים.

ואם דמי שניהם שוים, לרב הולכים אחר רוב אנשים שקונים לחרישה והמקח בטל, וצריך להחזיר לו את הדמים. ואינו יכול ליתן לו את השור במקום הדמים, כיון שיש לו מעות. ולשמואל המקח קיים, שאין הולכים בממון אחר רוב, ויכול לומר לשחיטה מכרתיו לך.

 עמוד ב

א. "המוציא מחבירו עליו הראיה" סברא היא, שזה שיש לו כאב הולך לרופא להתרפאות.

ב. ראובן שתובע משמעון מנה שהלוהו בעדים או בשטר, ושמעון משיבו תפסת משלי, או משכון היה בידך ונפחת מדמיו שנשתמשת בו, נזקקים תחילה לטענת ראובן התובע ומוציאים את המנה משמעון, ואחר כך נזקקים לטענת שמעון לדון על דבר התפיסה והמשכון. שנאמר 'מי בעל דברים יגש אליהם', מכאן שנזקקים לתובע תחילה.

ג. ואם יש תגרים שיקנו את המשכון בדמים יקרים ומחר ילכו להם, או שקרקעותיו של נתבע זלות על ידי התביעה, שרואים אותו דחוק, ואם יוציאו לו תפיסתו או משכונו ימכרם וישלם לו מהן, נזקקים לנתבע תחילה.

ד. פרה שנגחה את השור, ונמצא ולדה בצדה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה אם משנגחה ילדה, אם הפרה והולד של אחד, והפרה לפנינו, גובה חצי נזק מן הפרה, שהרי בכל אופן חייב לו חצי נזק. ואם הפרה אינה לפנינו, לדברי רבא, גובים מן הולד רביע נזק.

ה. ואם הפרה של אחד והולד של אחר, אם תבע תחילה לבעל הולד, מקבל ממנו שמינית נזק, ומבעל הפרה רביע, שגילה דעתו שיש לו שותף. ואם תבע תחילה לבעל הפרה, י"א שגובה חצי נזק מבעל הפרה, וי"א שאינו גובה ממנו אלא רביע.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים. לבו התמלא פחד. מי יודע מה הם זממו לעשות לו?
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים