הדף היומי מסכת בבא קמא דף מה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף מה - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף מה

 

עמוד א

א. שור שהמית אדם, ומכרו בעליו קודם גמר דינו, הרי הוא מכור לחרישה עד שיפסקו את דינו. וכן אם הקדישו, מוקדש. שחטו בעליו, בשרו מותר. החזירו השומר לבית בעליו, מוחזר. אבל אם מכרו לאחר גמר דינו, אינו מכור, ולא מוקדש. ואם שחטו, בשרו אסור בהנאה.

ב. החזירו השומר לבעליו לאחר גמר דינו, לרבי יעקב הוא מוחזר, שאומר לו הרי שלך לפניך. ולחכמים אינו מוחזר, שיאמר לו הבעלים, אילו החזרת לי קודם גמר דין, הייתי מבריחו, ולא היו גומרים את דינו לסקילה שלא בפניו, כי 'כמיתת הבעלים כך מיתת השור'. ולרבי יעקב גומרים דינו של שור שלא בפניו, לפי שאינו בר טענה.

ג. מסר את שורו לשומר חנם, לשואל, לשומר שכר, לשוכר, נכנסו תחת הבעלים, ואם הזיק, מועד משלם נזק שלם ותם משלם חצי נזק.

ד. ואם הרג אדם, השור נסקל. ואם היה מועד, אם שמרוהו שמירה מעולה, פטורים מכופר. ואם שמרו שמירה פחותה, לרבי מאיר שהמועד צריך שמירה מעולה, ולרבי אליעזר שאין לו שמירה אלא סכין, חייבים בכופר. ולרבי יהודה שהמועד די לו בשמירה פחותה, פטורים.

ה. ולענין השבת דמים לבעלים תחת השור: אם שמרוהו שמירה מעולה, כולם פטורים (חוץ משואל שחייב באונסים). ואם לא שמרוהו כלל, חייבים. ואם שמרוהו שמירה פחותה, שומר חינם פטור, שומר שכר ושואל חייבים, ובשוכר נחלקו תנאים אם דינו כשומר חינם או שומר שכר.

עמוד ב

א. המוסר את שורו לשומר, ולא קיבל עליו שמירת נזקיו, בין אם הזיק השור ובין אם הוזק מאחרים, פטור. ואם קיבל עליו שמירת נזקיו, חייב. ואם הכיר בו שהוא נגחן, אע"פ שקיבל עליו שמירת נזקיו, הזיק חייב והוזק פטור, כי מן הסתם קיבל עליו רק שלא יזיק ולא שלא יוזק.

ב. לרבי מאיר, תם ומועד צריכים שמירה מעולה, שסתם אדם אינו משמר את שורו, וריבתה תורה שמירה בתם לשמירה פחותה, ושמירה במועד להוסיף שמירה מעולה, ושוב למדים תם בגזירה שוה ממועד.

ג. לרבי יהודה תם צריך שמירה מעולה, שסתם אדם משמר את שורו שמירה פחותה, וריבתה תורה שמירה בתם לשמירה מעולה. אבל מועד די לו בשמירה פחותה, שאין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט. ואין למדים תם ממועד.

ונחלקו אמוראים בשיטתו: י"א שמועד ששמרו שמירה פחותה פטור רק מחצי נזק של העדאה, אבל חצי הנזק של צד תמות במקומה עומדת, וחייב. וי"א שפטור לגמרי. ורק אם היה מועד לקרן ימין, יש בו צד תמות, שאם שמרו שמירה פחותה והזיק בקרן שמאל משלם חצי נזק, ואם הזיק בקרן ימין פטור.

ד. לרבי אליעזר בן יעקב תם ומועד די להם בשמירה פחותה, שסובר כרבי יהודה, ולמד גם תם בגזירה שוה ממועד.

ה. לרבי אליעזר אין שמירה למועד אלא סכין, שדינו ככלב רע וסולם רעוע. שעליהם אמרו: לא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, שנאמר ולא תשים דמים בביתך.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים