הדף היומי מסכת סנהדרין דף צ"ב הרב חגי ינוקא

דף היומי - שיעורי הדף היומי בגמרא תלמוד בבלי מסכת סנהדרין מבית "דרשו" עם הרב חגי ינוקא שליט"א, בסגנון קליט ובהיר

הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עה הרב חגי ינוקא

הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עה הרב חגי ינוקא

דף היומי - שיעורי הדף היומי בגמרא תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה מבית "דרשו" עם הרב חגי ינוקא שליט"א, בסגנון קליט ובהיר
הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עד הרב חגי ינוקא

הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עד הרב חגי ינוקא

דף היומי - שיעורי הדף היומי בגמרא תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה מבית "דרשו" עם הרב חגי ינוקא שליט"א, בסגנון קליט ובהיר
הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עג הרב חגי ינוקא

הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עג הרב חגי ינוקא

דף היומי - שיעורי הדף היומי בגמרא תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה מבית "דרשו" עם הרב חגי ינוקא שליט"א, בסגנון קליט ובהיר
הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עה הרב חגי ינוקא

הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עה הרב חגי ינוקא

לא מצליח לצפות? לחץ כאן הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא מסכת עבודה זרה דף

הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עד הרב חגי ינוקא

הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עד הרב חגי ינוקא

לא מצליח לצפות? לחץ כאן הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא מסכת עבודה זרה דף

הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עג הרב חגי ינוקא

הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עג הרב חגי ינוקא

לא מצליח לצפות? לחץ כאן הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא מסכת עבודה זרה דף