הדף היומי מסכת סנהדרין דף צ"ב הרב חגי ינוקא

דף היומי ז' כסלו התשע"ח

דף היומי - שיעורי הדף היומי בגמרא תלמוד בבלי מסכת סנהדרין מבית "דרשו" עם הרב חגי ינוקא שליט"א, בסגנון קליט ובהיר

הדף היומי מסכת מכות דף כ' הרב חגי ינוקא

הדף היומי מסכת מכות דף כ' הרב חגי ינוקא

דף היומי - שיעורי הדף היומי בגמרא תלמוד בבלי מסכת מכות מבית "דרשו" עם הרב חגי ינוקא שליט"א, בסגנון קליט ובהיר
הדף היומי מסכת מכות דף י"ט הרב חגי ינוקא

הדף היומי מסכת מכות דף י"ט הרב חגי ינוקא

דף היומי - שיעורי הדף היומי בגמרא תלמוד בבלי מסכת מכות מבית "דרשו" עם הרב חגי ינוקא שליט"א, בסגנון קליט ובהיר
הדף היומי מסכת מכות דף י"ח הרב חגי ינוקא

הדף היומי מסכת מכות דף י"ח הרב חגי ינוקא

דף היומי - שיעורי הדף היומי בגמרא תלמוד בבלי מסכת מכות מבית "דרשו" עם הרב חגי ינוקא שליט"א, בסגנון קליט ובהיר
הדף היומי מסכת מכות דף כ' הרב חגי ינוקא

הדף היומי מסכת מכות דף כ' הרב חגי ינוקא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא מסכת מכות דף כ בסגנון קליט ובהיר מפי הרב חגי ינוקא שליט"א לשיעור הקודם

הדף היומי מסכת מכות דף י"ט הרב חגי ינוקא

הדף היומי מסכת מכות דף י"ט הרב חגי ינוקא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא מסכת מכות דף יט בסגנון קליט ובהיר מפי הרב חגי ינוקא שליט"א לשיעור הקודם

הדף היומי מסכת מכות דף י"ח הרב חגי ינוקא

הדף היומי מסכת מכות דף י"ח הרב חגי ינוקא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא מסכת מכות דף יח בסגנון קליט ובהיר מפי הרב חגי ינוקא שליט"א לשיעור הקודם