שיעורי הדף היומי בהלכה באידיש - מאת הרב אפרים סגל

האם מותר לסגור תריס בשבת כדי שישמש כמחיצה 'מַתִּירָה'?

דף היומי בהלכה באידיש ז' כסלו התשע"ט

שיעורי הדף היומי בבלי באידיש מאת הרב אפרים סגל

סולם הנשען על אילן, האם מותר לעלות עליו בשבת?

סולם הנשען על אילן, האם מותר לעלות עליו בשבת?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ו- סעיף י"ב- אמצע סעיף י"ג "ואם נעץ בו יתד" | האם מותר בשבת לתלות את הכובע על מסמר התקוע בעץ?
כיצד מותר לפתוח בשבת סתימה בכיור או בשירותים?

כיצד מותר לפתוח בשבת סתימה בכיור או בשירותים?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ו- סעיף ט' - סעיף י"א | האם מותר להכניס פרחים לאגרטל עם מים בשבת?
עציץ המונח על הריצפה, האם מותר להרימו אל השולחן בשבת?

עציץ המונח על הריצפה, האם מותר להרימו אל השולחן בשבת?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ו- סעיף ד' - סעיף ח' | באיזו כמות מותר לפזר בשבת גרעיני חיטה על קרקע הלול למאכל התרנגולות?

כיצד מותר לפתוח בשבת סתימה בכיור או בשירותים?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ו- סעיף ט' - סעיף י"א | האם מותר להכניס פרחים לאגרטל עם מים בשבת?

עציץ המונח על הריצפה, האם מותר להרימו אל השולחן בשבת?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ו- סעיף ד' - סעיף ח' | באיזו כמות מותר לפזר בשבת גרעיני חיטה על קרקע הלול למאכל התרנגולות?

האם מותר ללכת או לרוץ על הדשא בשבת?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ו- סעיף ב' - סעיף ג' | מדוע ראוי להחמיר שלא לאכול בגינה בשבת?

מדוע אסרו חז"ל לטפס על עצים בשבת?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ו- סעיף א' | האם מותר בשבת לתלות את הכובע על ענף של אילן?

האם מותר לאסוף בשבת פירות או חלקי משחק 'לגו' הפזורים על הרצפה?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ה- סעיף ב'- סוף הסימן | מה הם הפתרונות לקבלת יין מוקצה המטפטף מהחבית בשבת?

כמה יין מותר להציל בשבת מחבית שנשברה, ובאיזה אופן?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ד סעיף כ"ז- סימן של"ה- סעיף א' | גחלת בוערת המונחת ברחוב האם מותר לכבותה בשבת?

מהו סדר התשובה למי שחילל שבת בשוגג?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ד סעיף כ"ו | מה יעשה אדם שחטא בשוגג לאחר החורבן להשלמת הקרבת קרבן חטאת?

באלו אופנים מותר לגרום לכיבוי אש בשבת?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ד סעיף כ"ב- סעיף כ"ה | האם צריך למנוע ילד קטן הבא לכבות שריפה בשבת?

האם מותר להציל בשבת משריפה תפילין שיש בנרתיקם גם כסף?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ד סעיף ט"ו- סעיף כ"א | פירורי הקידוח של כריכת ספרים, האם צריכים גניזה?

האם מותר לכתוב פסוקים בקמיעות?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ד סעיף י"ג- סעיף י"ד | מגילת אסתר יש בה קדושה?

מדוע מעיקר הדין אסור להציל בשבת גמרות העלולות להשרף, ומדוע השתנה הדין להיתר?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ד סעיף י'- סעיף י"ב | האם מותר לכתוב ספר תורה בחומר אחר מלבד דיו?

יום הכיפורים שחל בשבת, האם מותר להציל אוכל בשבת לסעודת מוצאי היום?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ד סעיף ד'- סעיף ט' | כמה מזון מותר לאנשים זרים להציל מבית שנפלה בו דליקה בשבת?

האם מותר לטלטל מוקצה בשבת כדי להצילו משריפה?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ד סעיף ב'- סעיף ג' | אימתי מותר לבקש מגוי שיכניס בשבת הביתה סחורה שהיא מוקצה הנרטבת מהגשם?

כמה אוכל מותר להציל מבית שנפלה בו דליקה בשבת?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ג- סעיף ב'- סימן של"ד סעיף א' | מדוע הגבילו חז"ל את כמות האוכל והחפצים שמותר להציל בשבת משריפה?

מתי וכיצד מותר לפנות מחסן בשבת?

הדף היומי בהלכה | סימן של"ג- סעיף א'- סוף הסעיף| האם הזמנת חבר לסעודה נחשבת למצות הכנסת אורחים?

אב היודע למול, האם מותר לו למול את בנו בשבת?

הדף היומי בהלכה | סימן של"א- סעיף י'- סוף הסימן| האם וכיצד מותר להניח בשבת משחה על פצע של בעל חיים?

האם מותר לערוך ברית מילה בימי חמישי ושישי?

הדף היומי בהלכה | סימן של"א- סעיף ז'- סעיף ט'

הנולד בניתוח קיסרי בשבת, באיזה יום נכנס לברית מילה?

הדף היומי בהלכה | סימן של"א- סעיף ה'- סעיף ו' | מתי עושים ברית לנולד 10 דקות אחרי השקיעה?רשויות שבת, מבוי מפולש, בור ואשפה ברשות הרבים ועוד - סימנים שמ''ה - שס''ה
דיני עירובין לעיר, שיתוף בעירוב, ברכת עירוב ועוד - סימנים שס''ו - שצ''ה
תחומין, דין היוצא חוץ לתחום, דין ארבע אמות לכל אדם ועוד - סימנים שצ''ו - ת''ז
עירובי תחומים, מקום נתינת העירוב, המערב ברבים ועוד - סימנים ת''ח - תט''ז
ראש חודש, עשיית מלאכה בר''ח, סדר התפילה וקריאת התורה ועוד - סימנים תי''ז - תכ''ח
פסח, בדיקת וביעור חמץ, הגעלת כלים, אפית מצות ועוד - סימנים תכ''ט - תס''א
איסור מלאכה בער''פ, ליל הסדר, סדר התפילות וספירת העומר ועוד - סימנים תס''ב - תצ''ד
מלאכות האסורות ביום טוב, עירוב תבשילין, שמחת יום טוב ועוד - סימנים תצ''ה - תקכ''ט
חול המועד, כתיבה, גילוח אירוסין ונישואין בחול המועד ועוד - סימנים תק''ל - תקמ''ח
תשעה באב, תשעת הימים, סעודה המפסקת, ברית מילה בתשעה באב, ועוד - סימנים תקמ''ט - תקס''א
תענית, תפילת עננו, תענית ציבור, רחיצת הפה בתענית, ועוד - סימנים תקס''ב - תק''פ
ראש השנה, תקיעת שופר, תענית בראש השנה, עשרת ימי תשובה, ועוד - סימנים תקפ''א - תר''ג
יום הכיפורים, מנהג הכפרות, וידוי, איסור רחיצה ועוד - סימנים תר''ד - תרכ''ד
סוכה, ישיבת סוכה, דברים הפוסלים ועוד - סימנים תרכ''ה - תרמ''ד
לולב, ד' מינים, זמן נטילת לולב, הידור מצווה ועוד - סימנים תרמ''ה - תרס''ט
חנוכה, הדלקת הנר, סדר הברכות, קריאת התורה, ועוד - סימנים - תר''ע - תרפ''ה
מגילה, כרכים המוקפים, סעודת פורים, מצוות היום ועוד - סימנים תרפ''ו - תרצ''ז