שיעורי הדף היומי בבלי מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


הדף היומי מסכת זבחים דף ב

דף היומי ז' אייר התשע"ח

שיעורי הדף היומי בבלי מאת הרב מאיר שפרכר

הדף היומי מסכת זבחים דף יא

הדף היומי מסכת זבחים דף יא

מאת הרב מאיר שפרכר
הדף היומי מסכת זבחים דף י

הדף היומי מסכת זבחים דף י

מאת הרב מאיר שפרכר
הדף היומי מסכת זבחים דף ט

הדף היומי מסכת זבחים דף ט

מאת הרב מאיר שפרכר