שיעורי הדף היומי בבלי מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א

הדף היומי מסכת זבחים דף ב

דף היומי ו' כסלו התשע"ט

שיעורי הדף היומי בבלי מאת הרב מאיר שפרכר

הדף היומי מסכת מנחות דף צו

הדף היומי מסכת מנחות דף צו

מאת הרב מאיר שפרכר
הדף היומי מסכת מנחות דף צה

הדף היומי מסכת מנחות דף צה

מאת הרב מאיר שפרכר
הדף היומי מסכת מנחות דף צד

הדף היומי מסכת מנחות דף צד

מאת הרב מאיר שפרכר